अप्सरा आली Apsara Aali Song Lyrics | Natrang

अप्सरा आली Apsara Aali Song Lyrics | Natrang

कोमल काया कि मोहमाया पुनवचांदनं न्हाली
सोन्यात सजले रूप्यात भिजले रत्‍नप्रभा तनू ल्याली
ही नटली थटली जशी उमटली चांदणी रंगमहाली
मी यौवन बिजली पाहून थिजली इंद्रसभा भवताली
अप्सरा आली इंद्रपुरीतुन खाली
पसरली लाली रत्‍नप्रभा तनु ल्याली
ती हसली गाली चांदनी रंगमहाली
अप्सरा आली पुनवचांदनं न्हाली

छबिदार सुरत देखणी जणु हिरकणी नार गुलजार
सांगते उमर कंचुकी बापुडी मुकी सोसते भार
शेलटी खुणावे कटि तशी हनुवटी, नयन तलवार
ही रति मदभरली दाजी ठिनगी शिनगाराची
कस्तुरी दरवळली दाजी झुळुक ही वार्‍याची

ही नटली थटली जशी उमटली चांदणी रंगमहाली
मी यौवन बिजली पाहुन थिजली इंद्रसभा भवताली
अप्सरा आली इंद्रपुरीतुन खाली
पसरली लाली रत्‍नप्रभा तनु ल्याली
ती हसली गाली चांदनी रंगमहाली
अप्सरा आली पुनवचांदनं न्हाली

Apsara Aali song Lyrics in Marathi

Komal Kaaya ki Mohmaya punavchandan nhali
Sonyat sajale rupyat bhijale ratnaprabha tanu lyali
Hi natali thatali jashi umatali chandani rangmahali
Mi yovan bijali paahun thijali indrasabha bhavtaali
Apsara aali indrapuritun khali
Pasarali laali ratnaprabha tanu lyali
Ti hasali gaali chandani rangmahali
Apsara aali punavchandan nhali

Chhabidar surat dekhani janu hirkani naar guljar

Sangate umar kanchuki baapudi muki sosate bhaar
Shelati khunave kati tashi hanuvati, nayan talvaar
Hi rati madbharali daaji thinagi shingarachi
Kasturi darvalali daaji jhuluk hi varyachi

Hi natali thatali jashi umatali chandani rangmahali
Mi yovan bijali paahun thijali indrasabha bhavtaali
Apsara aali indrapuritun khali
Pasarali laali ratnaprabha tanu lyali
Ti hasali gaali chandani rangmahali
Apsara aali punavchandan nhali

Leave a comment

Your email address will not be published.