चेडू दिसतस भारी लिरिक्स – Chedu Distas Bhari Lyrics

चेडू दिसतस भारी लिरिक्स – Chedu Distas Bhari Lyrics

चेडू दिसतस भारी

चेडू दिसतस भारी

रुबाब तुझा अनमोल

तुका बघताच क्षणी

जाता गो माझा तोल

सांग माका भेटशील काय

सांच्याक कुडाळा

भजी सोडो खाऊन फिरू

प्रेमान बाजारा

सांग माका भेटशील काय

सांच्याक कुडाळा

भजी सोडो खाऊन फिरू

प्रेमान बाजारा

बाबल्याच्या रिक्शान सोडेन घरा

नाराज नको करू प्रेमात वेड्या पोरा

चेडू दिसतस भारी

चेडू दिसतस भारी

रुबाब तुझा अनमोल

तुका बघताच क्षणी

जाता गो माझा तोल

नादाक नको लावू माका वेड्या पोरा

बापूस माझा मारेल तुका भरल्या बाजारा

काम धंदा मेल्या करतोय तरी मग

हात माझा मागूक ये माझ्या घरी

चेडू दिसतस भारी

रुबाब तुझा अनमोल

तुका बघताच क्षणी

जाता गो माझो तोल

लागली तुका लगीन घाई

नको हृदयात देऊ तू जोर

तुका नाही पटायची पोर

हम्म….

हात तुझो मागीन बापाशी

चेडू तूज्या

तू माझा होण्यासाठी

कोपऱ्यात राहीन तुज्या

मुंबईक न्हेईन तुला मुंबई दाखवीन

गेट ऑफ इंडिया मरीन ड्राईव फिरविन

मालवण चा दर्यो फिरविन

मुंबई नको मी हयोच राहीन

चेडू दिसतस भारी

रुबाब तुझा अनमोल

तुका बघताच क्षणी

जाता गो माझो तोल

लागली तुका लगीन घाई

नको हृदयात देऊ तू जोर

तुका नाही पटायची पोर

ह्म्म्म….
————————————————————

Chedu Distas Bhari Lyrics

Chedu distas bhari

Chedu distas bhari

Rubab tuza anmol

Tuka bghtaach kashni

Jata go maza tol

Saang maka betshil kaay

Sanchyak kudala

Bhaji sodo kahun firu

Premaan bajara

Saang maaka bhetshil kaay

Sanchyak kudala

Bhaji sodo khaun firu

Preman baajara

Bablaychya rikshan sodden ghara

Naaraj nako karu premaat vedya pora

Chedu distas bhari

Chedu distas bhari

Rubab tuza anmol

Tuka bghtaach kashni

Jata go maza tol

Nadak nako laavu maka vedya pora

Bapus maza marel tuka bhrlya bajara

Kam dhnda melya kartoy tari mag

Haat maza maguk ye mazya ghari

Chedu distas bhari

Chedu distas bhari

Rubab tuza anmol

Tuka bghtaach kashni

Jata go maza tol

Lagli tuka lagin ghai

Nako hrudyaat de utu jor

Tuka nahi pataychi por

Hmm..

Haat tuzi magin bapashi

Chedu tujya

Tu maza honyasathi

Kopryat rahin tujya

Mumbaik nehin tula Mumbai dakhvin

Get of india Marin drive firvin

Malvan cha daryo firvin

Mumbai nako me hyoch rahin

Chedu distas bhari

Rubab tuza anmol

Tuka bghtaach kashni

Jata go maza tol

Lagli tuka lagin ghai

Nako hrudyaat de utu jor

Tuka nahi pataychi por

Hmm..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *