पंढरीचे सुख नाहीं – Sant Chokha Mela अभंगवाणी Lyrics in Marathi

पंढरीचे सुख नाहीं – Sant Chokha Mela अभंगवाणी Lyrics in Marathi

पंढरीचे सुख नाहीं त्रिभुवनीं ।
प्रत्यक्ष चक्रपाणि उभा असे ॥१॥

त्रिभुवनीं समर्थ ऐसें पैं तीर्थ ।
दक्षिण मुख वाहात चंद्रभागा ॥२॥

सकळ संतांचा मुकुटमणी देखा ।
पुंडलिक सखा आहे जेथें ॥३॥

चोखा ह्मणे तेथें सुखाची मिराशी ।
भोळ्या भाविकांसी अखंडित ॥४॥

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *