वादलवारं सुटलं गो | Vadal Vaar Sutala Ga Marathi Lyrics

वादलवारं सुटलं गो | Vadal Vaar Sutala Ga Marathi Lyrics वादलवारं सुटलं गो वार्‍यानं तुफान उठलं गो भिरभिर वार्‍यात पावसाच्या मार्‍यात सजनानं होडीला पान्यात लोटलं वादलवारं सुटलं गो ! गडगड ढगांत बिजली करी फडफड शिडात धडधड उरी एकली मी आज घरी बाय संगतीला माझ्या कुनी नाय सळसळ माडांत खोपीच्या कुडात जागनार्‍या डोल्यांत सपान मिटलं वादलवारं… Continue reading वादलवारं सुटलं गो | Vadal Vaar Sutala Ga Marathi Lyrics

Mi Raat Takli Lyrics – मी रात टाकली

Mi Raat Takli Lyrics – मी रात टाकली मी रात टाकली, मी कात टाकली मी मुडक्या संसाराची बाई लाज टाकली हिरव्या पानांत, हिरव्या पानांत चावंळ चावंळ चालती भर ज्वानीतली नार, अंग मोडीत चालती ह्या पंखावरती, मी नभ पांघरती मी मुक्त मोरनी बाई चांदन्यात न्हाती अंगात माझिया भिनलाय ढोलिया मी भिंगरभिवरी त्याची गो मालन झाली मी… Continue reading Mi Raat Takli Lyrics – मी रात टाकली

Mendichya Panavar Man Ajun Lyrics

Mendichya Panavar Man Ajun Lyrics मेंदीच्या पानावर मन अजून झूलते गं जाईच्या पाकळ्यांस दंव अजून सलते गं झुळझुळतो अंगणात तोच गार वारा गं हुळहुळतो तुळशीचा अजून देह सारा गं अजुन तुझे हळदीचे अंग अंग पिवळे गं अजुन तुझ्या डोळयांतील मोठेपण कवळे गं Mendichya Panavar Man Ajun Lyrics Transliteration (English) Mendichya paanaawar man ajun jhulate gn… Continue reading Mendichya Panavar Man Ajun Lyrics

Bai Bai Manmoracha Lyrics | बाई बाई मनमोराचा लिरिक्स

Bai Bai Manmoracha Lyrics | बाई बाई मनमोराचा लिरिक्स बाई बाई, मनमोराचा कसा पिसारा फुलला चिमनी मैना, चिमना रावा चिमन्या अंगणी, चिमना चांदवा चिमनी जोडी, चिमनी गोडी चोच लाविते, चिमन्या चार्‍याला चिमनं, चिमनं, घरटं बांधलं चिमन्या मैनेला शिलेदार घरधनी माझा, थोर मला राजांचा राजा भोळा भोळा जीव माझा जडला त्याच्या पायाला रे मनमोरा, रंगपिसारा, अंगी… Continue reading Bai Bai Manmoracha Lyrics | बाई बाई मनमोराचा लिरिक्स

Chafa Bolena Lyrics in Marathi

Chafa Bolena Lyrics in Marathi चाफा बोलेना, चाफा चालेना चाफा खंत करी काही केल्या फुलेना गेले आंब्याच्या बनी म्हंटली मैनांसवे गाणी आम्ही गळ्यांत गळे मिळवून रे गेले केतकीच्या बनी गंध दरवळला वनी नागासवे गळाले देहभान रे चल ये रे, ये रे गड्या नाचु उडू घालु फुगड्या खेळु झिम्मा झिम्‌ पोरी झिम्‌ पोरी झिम्‌ हे विश्वाचे… Continue reading Chafa Bolena Lyrics in Marathi

Top Lata Mangeshkar Marathi Songs Lyrics

Lata Mangeshkar Marathi Songs Lyrics Chafa Bolena Lyrics in Marathi Bai Bai Manmoracha Lyrics | बाई बाई मनमोराचा लिरिक्स Mendichya Panavar Man Ajun Lyrics Mi Raat Takli Lyrics – मी रात टाकली वादलवारं सुटलं गो | Vadal Vaar Sutala Ga Marathi Lyrics Akhercha Ha Tula Dandvat Lyrics केशवा माधवा तुझ्या नामात – Keshava Madhava Tujhya… Continue reading Top Lata Mangeshkar Marathi Songs Lyrics