या विठूचा गजर हरिनामाचा – Sant Keshavdas अभंगवाणी Lyrics in Marathi

या विठूचा गजर हरिनामाचा – Sant Keshavdas अभंगवाणी Lyrics in Marathi या विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला । या संतांचा मेळा गोपाळांचा, झेंडा रोविला ॥१॥ कौल घेतला लिहून शंभर वर्षे जाण । नांगर धरिला सत्वाचा बैल मन पवनाचा ॥२॥ उखळण प्रेमाची काढिली, स्वस्थ बसुनी सद्गुरूजवळी । प्याला घेतला ज्ञानाचा, तोच अमृताचा ॥३॥ पंचतत्त्वांची गोफण, क्रोध… Continue reading या विठूचा गजर हरिनामाचा – Sant Keshavdas अभंगवाणी Lyrics in Marathi