shows

उगवली शुक्राची चांदणी Ugavali Shukrachi Chandani lyrics in Marathi

By  | 

उगवली शुक्राची चांदणी Ugavali Shukrachi Chandani lyrics in Marathi

Ugavali Shukrachi Chandani lyrics in Marathi

अडवू नका मज सोडा आता,
पुरं झालं ना धनी
उगवली शुक्राची चांदणी

*हिचं ऐका पाव्हणं,
काय हे वागणं
शोभतंय्‌ व्हय्‌ तुम्हाला ?

हिचा हात धरून,
गालामध्ये हसणं
शोभतंय्‌ का तुम्हाला ?

जरा लाज धरा हो येता-जाता
पाहिल्‌ ना हो कुणी*

उगवली शुक्राची चांदणी

निरव शांतता अवतीभवती,
रातकिडं हे किरकिर करती
भिरभिर उडती वर पाकोळ्या
धडधड होते मनी
उगवली शुक्राची चांदणी !

लवलव करिती हिरवी पाती,
चमचमणार्‍या चांदणराती
वार्‍यावरती गंध दरवळे
केतकीच्या या बनी
उगवली शुक्राची चांदणी !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *