Gajanana Gajanana Lyrics in Marathi – गजानाना गजानना

Gajanana Gajanana Lyrics in Marathi

गजानाना गजानना
पार्वती नंदन गजानना
विघ्न विनाशक एकदंताय
गौरी पुत्र गजानना

देवंचा तू देव मोरया
गातो तुझे गुण गं
वाट नवी चालया तू तू
शक्ती चे वरदान

तुझे विन नाको दिन दयाला
माझ्या मन चि थेवी जान
घेउनी वस भारतीचा
चालु बाप्पा मोरया

बाप्पा मोरया मोरया
एकदंताय मोरया
मोरया मोरया
वक्रतुंडाय मोरया

गजानाना गजानना
पार्वती नंदन गजानना
विघ्न विनाशक एकदंताय
गौरी पुत्र गजानना

गणपती बाप्पा मोरया
मंगलमुर्ती मोरया

Leave a comment

Your email address will not be published.