Jeev Rangalaya Lyrics in Marathi

Jeev Rangalaya Lyrics in Marathi

जीव रंगलंया लिरिक्स

गोऱ्या गोऱ्या तुझा मुखड्यावर
जीव माझा यो जडला
तुझा चिकण्या रूपावर
काळीज माझा बसलाय गो

हो खुलंली गालावर खळी
ओठावर लाली गो
नाजूक नथनी हि तुझी
खोल हृदयी रुतली गो

मंगळसूत्र ह्यो गली सजलाय
जीव माझा रंगलया रंगलया
रंगलया रंगलया
रंगलया रंगलया
जीव रंगलया रंगलया
रंगलया

रंगलया रंगलया
रंगलया जीव रंगलया
रंगलया रंगलया हा हा रे

नि संगतीनं देहभान
आज माझा हरलाय गो
पिरतीने जीव यो रंगलाय गो
तुझा रूपानं आज गावलं
एकविरा आई च दान

श्वास वर तुझात गुतलाय गो
तुझ्या येण्याने घर हे भरलाय गो
आशीर्वादाने एकविरा आईच्या
संसार करूया छान गो

हा स्वप्नातल्या खुल्या होरीन
करवीन सैर सागरातूनी
वाटेवरी संसाराच्या ह्या
नेईन उंच पर्वताहूनी

जीवन हे सारे अरपीन
आज तुझा कुशीत
स्वप्ने हि सारी सजविण
आज तुझा मिठीत

श्वास यो तुझात गो गुतलाय
जीव माझा रंगलया हा रंगलया
रंगलया रंगलया
जीव रंगलया रंगलया
रंगलया जीव रंग रंग
रंग रंग रंगलया

रंगलया रंगलया
रंगलया जीव रंगलया
रंगलया रंगलया रे

नि संगतीनं देहभान
आज माझा हरलाय गो
पिरतीने जीव यो रंगलाय गो
तुझा रूपानं आज गावलं
एकविरा आई च दान

श्वास वर तुझात गुतलाय गो
तुझ्या येण्याने घर हे भरलाय गो
आशीर्वादाने एकविरा आईच्या
संसार करूया छान गो

नि संगतीनं देहभान
आज माझा हरलाय गो
पिरतीने जीव यो रंगलाय गो
तुझा रूपानं आज गावलं
एकविरा आई च दान

श्वास वर तुझात गुतलाय गो
तुझ्या येण्याने घर हे भरलाय गो
आशीर्वादाने एकविरा आईच्या
संसार करूया छान गो

———————————————-

Jeev Rangalaya Lyrics

Gorya Gorya Tujha Mukhdyavar
Jeev Majha Yo Jadla
Tujha Chiknya Rupavar
Kalij Majha Baslay Go

Ho Kulali Galavar Khali
Othavar Lali Go
Najuk Nathni Hi Tujhi
Khol Rudayi Rutli Go

Mangalsutra Hyo Gali Sajlay
Jeev Majha Ranglaya Ranglaya
Ranglaya Ranglaya
Ranglaya Ranglaya
Jeev Ranglaya
Ranglaya

Ranglaya Ranglaya
Ranglaya Jeev Ranglaya
Ranglaya Ranglaya Ha Ha Re

Ni Sangtina Dehbhan
Aaj Majha Harlay Go
Pirtine Jeev Yo Ranglay Go
Tujha Rupan Aaj Gaval
Ekvira Aai Ch Daan

Shvas Var Tujhat Gutlay Go
Tujhya Yenyane Ghar He Bharlay Go
Ashirwadane Ekvira Aaicha
Sansar Karuya Chan Go

Ha Swapnatalya Khulya Horina
Karvin Sair Sagratuni
Vatevari Sansaracha Hya
Neyin Unch Parvatahuni

Jeevan He Sare Arpin
Aaj Tujha Kushit
Swapne Hi Sari Sajvin
Aaj Tujha Mithita

Shvas Yo Tujhat Ho Gutlaay
Jeev Majha Ranglaya Ha Ranglaya
Ranglaya Ranglaya
Jeev Ranglaya Ranglaya
Ranglaya Jeev Rang Rang
Rang Rang Ranglaya

Ranglaya Ranglaya
Ranglaya Jeev Ranglaya
Ranglaya Ranglaya Re

Ni Sangtina Dehbhan
Aaj Majha Harlay Go
Pirtine Jeev Yo Ranglay Go
Tujha Rupan Aaj Gaval
Ekvira Aai Ch Daan

Shvas Var Tujhat Gutlay Go
Tujhya Yenyane Ghar He Bharlay Go
Ashirwadane Ekvira Aaicha
Sansar Karuya Chan Go

Ni Sangtina Dehbhan
Aaj Majha Harlay Go
Pirtine Jeev Yo Ranglay Go
Tujha Rupan Aaj Gaval
Ekvira Aai Ch Daan

Shvas Var Tujhat Gutlay Go
Tujhya Yenyane Ghar He Bharlay Go
Ashirwadane Ekvira Aaicha
Sansar Karuya Chan Go

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *