कानडा राजा पंढरीचा – Kanada Raja Pandharicha Lyrics in Marathi

कानडा राजा पंढरीचा – Kanada Raja Pandharicha Lyrics in Marathi

कानडा राजा पंढरीचा
वेदांनाही नाही कळला अंतपार याचा

निराकार तो निर्गुण ईश्वर
कसा प्रकटला असा विटेवर
उभय ठेविले हात कटिवर, पुतळा चैतन्याचा

परब्रह्म हे भक्तांसाठी
मुके ठाकले भीमेकाठी
उभा राहिला भाव सावयव, जणू की पुंडलिकाचा

हा नाम्याची खीर चाखतो
चोखोबांची गुरे राखतो
पुरंदराचा हा परमात्मा, वाली दामाजीचा

 

kanada raja pandharicha lyrics, lyrics of kanada raja pandharicha, kanada raja lyrics, kanada raja pandharicha meaning, कानडा राजा पंढरीचा, kanada raja pandharicha song, kanada raja, raja pandharicha, kanada raja pandharicha,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *