ही चाल तुरुतुरु – Hi Chaal Turu Turu Lyrics in Marathi

ही चाल तुरुतुरु – Hi Chaal Turu Turu Lyrics in Marathi

ही चाल तुरुतुरु उडती केस भुरुभुरु
डाव्या डोळ्यावर बट ढळली
जशी मावळत्या उन्हात केवड्याच्या बनात
नागीण सळसळली !

इथं कुणी आसपास ना !
डोळ्याच्या कोनात हास ना?
तू जरा माझ्याशी बोल ना?
ओठांची मोहोर खोल ना?
तू लगबग जाता मागं वळून पाहता
वाट पावलांत अडखळली

उगाच भुवई ताणून
फुकाचा रुसवा आणून
पदर चाचपून हातानं
ओठ जरा दाबीशी दातानं
हा राग जीवघेणा खोटाखोटाच बहाणा
आता माझी मला खूण कळली

Related Searches:

hi chal turu turu lyrics in marathi, chal turu turu lyrics, hichi chal turu turu lyrics, tuzi chal turu turu lyrics, tuzi chal turu turu, tujhi chal turu turu lyrics, hi chaal turu turu lyrics, chal turu turu, hi chal turu turu song, hichi chal turu turu, hi chal turu turu, hi chaal turu turu, turu turu, hi chal turu turu mp3 download, hi chal turu turu mp3, hi chal turu turu lyrics,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *