Katyachya Anivar Vasali lyrics in Marathi Abhang| मी माझें मोहित राहिलें

Katyachya Anivar Vasali lyrics in Marathi Abhang| मी माझें मोहित राहिलें

Katyachya Anivar Vasale Lyrics in Marathi

कांट्याच्या अणिवर वसलि तिन गांव
दोन ओसाड, एक वसेचि ना

वसेचि ना तेथें आले तीन कुंभार ।
दोन थोटे, एका घडीच ना

घडीच ना त्यानें घडलीं तीन मडकीं ।
दोन कच्चीं, एक भाजेचि ना

भाजेचि ना त्यांत रांधले तीन मूग ।
दोन हिरवे, एक शिजेचि ना

शिजेचि ना तेथें आले तीन पाहुणे ।
दोन रुसले, एक जेवीच ना

जेवीच ना त्याला दिल्ह्या तीन म्हशी ।
दोन वांझ्या, एक फळेचि ना

फळेचि ना तिला झाले तीन टोणगे ।
दोन मेले, एक जगेचि ना

जगेचि ना त्याचे आले तीन रुपये ।
दोन खोटे, एक चालेचि ना

चालेचि ना तेथें आले तीन पारखी ।
दोन आंधळे, एका दिसेचि ना

दिसेचि ना त्याला दिल्या तीन बुक्क्या ।
दोन हुकल्या, एक लागेचि ना

ज्ञानदेव म्हणे याचा तो अनुभव ।
सद्गुरूवांचोनि कळेचि ना

Leave a comment

Your email address will not be published.