Katyachya Anivar Vasali lyrics in Marathi Abhang| मी माझें मोहित राहिलें

Katyachya Anivar Vasali lyrics in Marathi Abhang| मी माझें मोहित राहिलें Katyachya Anivar Vasale Lyrics in Marathi कांट्याच्या अणिवर वसलि तिन गांव दोन ओसाड, एक वसेचि ना वसेचि ना तेथें आले तीन कुंभार । दोन थोटे, एका घडीच ना घडीच ना त्यानें घडलीं तीन मडकीं । दोन कच्चीं, एक भाजेचि ना भाजेचि ना त्यांत रांधले… Continue reading Katyachya Anivar Vasali lyrics in Marathi Abhang| मी माझें मोहित राहिलें

मी माझें मोहित राहिलें Katyachya Anivar Vasali lyrics in Marathi Abhang

मी माझें मोहित राहिलें Katyachya Anivar Vasali lyrics in Marathi Abhang Katyachya Anivar Vasale Lyrics in Marathi कांट्याच्या अणिवर वसलि तिन गांव दोन ओसाड, एक वसेचि ना वसेचि ना तेथें आले तीन कुंभार । दोन थोटे, एका घडीच ना घडीच ना त्यानें घडलीं तीन मडकीं । दोन कच्चीं, एक भाजेचि ना भाजेचि ना त्यांत रांधले… Continue reading मी माझें मोहित राहिलें Katyachya Anivar Vasali lyrics in Marathi Abhang