Kon yenar ga pahune / कोण येणार गं पाहुणे Lyrics in Marathi

कोण येणार ग पाहुणे
ताई मला सांग मला सांग कोण येणार गं पाहुणे

आज सकाळपासून गं, गेली ताईची घाई उडून
आरशासमोरी बसून आहे बुवा ऐट
घाल बाई नवे दागिने

झाली झोकात वेणी फणी
नविन कोरी साडी नेसूनी
ताई माझी जरी दिसे देखणी
गोरे गोरेपान तेही आहेत सुंदर म्हणे

नको सांगूस जा मला
मीच मज्जा सांगते तुला
गोड गोड खाऊ मला देतील नवे मेहुणे

#BaalGeet

Kon yenar ga pahune Lyrics

Kon yenaar g paahune
Taai mala saang mala saang kon yenaar gn paahune

Aj sakaalapaasun gn, geli taaichi ghaai udun
Arashaasamori basun ahe buwa ait
Ghaal baai nawe daagine

Jhaali jhokaat weni fani
Nawin kori saadi nesuni
Taai maajhi jari dise dekhani
Gore gorepaan tehi ahet sundar mhane

Nako saangus ja mala
Mich majja saangate tula
God god khaau mala detil nawe mehune

Leave a comment

Your email address will not be published.