Majhi Renuka Mauli / माझी रेणुका माऊली कल्पवृक्षाची साऊली Lyrics in Marathi

माझी रेणुका माऊली कल्पवृक्षाची साऊली 
जैसी वत्सालागी गाय तैसी अनाथांची माय 

हाकेसरशी घाई घाई वेगे धावतची पायी 
आली तापल्या उन्हात नाही आळस मनात 

खाली बैस घे आराम, मुखावरती आला घाम 
विष्णूदास आदराने वारा घाली पदराने 

Majhi Renuka Mauli Lyrics

Maajhi renuka maauli kalpawrikshaachi saauli 
Jaisi watsaalaagi gaay taisi anaathaanchi maay 

Haakesarashi ghaai ghaai wege dhaawatachi paayi 
Ali taapalya unhaat naahi alas manaat 

Khaali bais ghe araam, mukhaawarati ala ghaam 
Wishnudaas adaraane waara ghaali padaraane 

Leave a comment

Your email address will not be published.