अवघाचि संसार सुखाचा करीन Avaghachi Sansar Sukhacha Lyrics in Marathi Abhang

अवघाचि संसार सुखाचा करीन Avaghachi Sansar Sukhacha Lyrics in Marathi Abhang Avaghachi Sansar Sukhacha lyrics in Marathi अवघाचि संसार सुखाचा करीन । आनंदे भरीन तिन्ही लोक ।।१।। जाईन गे माये तया पंढरपूरा । भेटेन माहेरा आपुलिया ।।२।। सर्व सुकृताचे फळ मी लिहीन । क्षेम मी देईन पांडुरंगी ।।३।। बाप रखुमादेवीवरू विठ्ठलेचे भेटी । आपुले संवसाटी… Continue reading अवघाचि संसार सुखाचा करीन Avaghachi Sansar Sukhacha Lyrics in Marathi Abhang