अवघाचि संसार सुखाचा करीन Avaghachi Sansar Sukhacha Lyrics in Marathi Abhang

अवघाचि संसार सुखाचा करीन Avaghachi Sansar Sukhacha Lyrics in Marathi Abhang

Avaghachi Sansar Sukhacha lyrics in Marathi

अवघाचि संसार सुखाचा करीन ।
आनंदे भरीन तिन्ही लोक ।।१।।

जाईन गे माये तया पंढरपूरा ।
भेटेन माहेरा आपुलिया ।।२।।

सर्व सुकृताचे फळ मी लिहीन ।
क्षेम मी देईन पांडुरंगी ।।३।।

बाप रखुमादेवीवरू विठ्ठलेचे भेटी ।
आपुले संवसाटी करुनि राहे ।।४।।

Avaghachi Sansar Sukhacha Lyrics in English

Avaghachi sansar sukhacha karin ।
Anande bharina tinhi lok।।१।।

Jayin ge maye taya pandharpura ।
Bheten mahera apuliya ।।२।।

Sarva sukrutanche fal mi lihin ।
Kshem mi deyin pandurangi ।।३।।

Baap rakhumadevivaru vithhalache bheti ।
Aapule sanvsati karuni rahe।।४।।

Leave a comment

Your email address will not be published.