एकतारी संगे एक रूप झालो अभंग लिरिक्स – Ek Tari Sange Ek Roop Zalo Abhang Marathi Lyrics

एकतारी संगे एक रूप झालो अभंग लिरिक्स – Ek Tari Sange Ek Roop Zalo Abhang Marathi Lyrics एकतारी संगे एक रूप झालो । आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्हालो ॥धृ॥ गळामाळ शोभे आत्मरूप शांती, भक्ती भाव दोन्ही धरू टाळ हाती । टिळा विरक्तीचा कपाळास ल्यालो ॥१॥ आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्हालो भुकभाकरीची छाया झोपडीची निवार्‍यास द्यावी उब गोदडीची… Continue reading एकतारी संगे एक रूप झालो अभंग लिरिक्स – Ek Tari Sange Ek Roop Zalo Abhang Marathi Lyrics