एकतारी संगे एक रूप झालो अभंग लिरिक्स – Ek Tari Sange Ek Roop Zalo Abhang Marathi Lyrics

एकतारी संगे एक रूप झालो अभंग लिरिक्स – Ek Tari Sange Ek Roop Zalo Abhang Marathi Lyrics

एकतारी संगे एक रूप झालो ।
आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्हालो ॥धृ॥

गळामाळ शोभे आत्मरूप शांती,
भक्ती भाव दोन्ही धरू टाळ हाती ।
टिळा विरक्तीचा कपाळास ल्यालो ॥१॥
आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्हालो

भुकभाकरीची छाया झोपडीची
निवार्‍यास द्यावी उब गोदडीची ।
माया मोह सारे उगाळूनी प्यालो ॥२॥
आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्हालो

पुर्वपुण्य ज्याचे मिळे सुख प्याला
कुणी राव होई कुणी रंक झाला ।
मागणे न काही सांगण्यास आलो ॥ ॥३॥
आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्हालो

एकतारी संगे एक रूप झालो ।
आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्हालो ||

एकतारी संगे एक रूप झालो अभंग लिरिक्स मराठी
Ek Tari Sange Ek Roop Zalo Abhang Lyrics Marathi

Leave a comment

Your email address will not be published.