जय जय स्वामी समर्थ शीर्षक गीत | Jai Jai Swami Samarth Lyrics in Marathi

जय जय स्वामी समर्थ शीर्षक गीत – Jai Jai Swami Samarth Lyrics in Marathi   स्वामी जगाची माउली स्वामी कृपेची सावली ऐसी निरंतर माया आम्ही कुठे न पाहिली आनंदाचे दान देई संकटात धाव घेई सारी सुमने श्वासांची स्वामी चरणी वाहिली तारणहार सगुणसाकार सदा हा तैसी धावुनी येई अपरंपार असा आधार तयाच्या बालमनाला नेई प्रजा स्वामींची… Continue reading जय जय स्वामी समर्थ शीर्षक गीत | Jai Jai Swami Samarth Lyrics in Marathi