रंगूनी रंगात सार्‍या – Ranguni Rangat Sarya Lyrics in Marathi

रंगूनी रंगात सार्‍या – Ranguni Rangat Sarya Lyrics in Marathi रंगूनी रंगात सार्‍या रंग माझा वेगळा गुंतूनी गुंत्यात सार्‍या, पाय माझा मोकळा भोग जे येती कपाळी ते सुखाने भोगतो अन्‌ कळ्या झाल्या कधीच्या सोशिल्या ज्याच्या कळा कोण जाणे कोठुनी ह्या सावल्या आल्या पुढे मी असा की लागती ह्या सावल्यांच्याही झळा राहती माझ्यासवे ही आसवे गीतांपरी… Continue reading रंगूनी रंगात सार्‍या – Ranguni Rangat Sarya Lyrics in Marathi