ही चाल तुरुतुरु – Hi Chaal Turu Turu Lyrics in Marathi

ही चाल तुरुतुरु – Hi Chaal Turu Turu Lyrics in Marathi ही चाल तुरुतुरु उडती केस भुरुभुरु डाव्या डोळ्यावर बट ढळली जशी मावळत्या उन्हात केवड्याच्या बनात नागीण सळसळली ! इथं कुणी आसपास ना ! डोळ्याच्या कोनात हास ना? तू जरा माझ्याशी बोल ना? ओठांची मोहोर खोल ना? तू लगबग जाता मागं वळून पाहता वाट पावलांत… Continue reading ही चाल तुरुतुरु – Hi Chaal Turu Turu Lyrics in Marathi