Vitthal Namachi Shala Bharli Lyrics

Vitthal Namachi Shala Bharli Lyrics विठ्ठल नामाची शाळा भरली विठ्ठल नामाची शाळा भरली शाळा शिकतांना ताण-भूख हरली शाळा शिकतांना ताण-भूख हरली विठ्ठल नामाची शाळा भरली विठ्ठल नामाची शाळा भरली (शाळा शिकतांना ताण-भूख हरली) (शाळा शिकतांना ताण-भूख हरली) (विठ्ठल नामाची शाळा भरली) (विठ्ठल नामाची शाळा भरली) गुरू होई पांडुरंग आम्हा शिकवी तुक्याचे अभंग गुरू होई पांडुरंग… Continue reading Vitthal Namachi Shala Bharli Lyrics