Vitthal Namachi Shala Bharli Lyrics

Vitthal Namachi Shala Bharli Lyrics

Vitthal Namachi Shala Bharli Lyrics

विठ्ठल नामाची शाळा भरली
विठ्ठल नामाची शाळा भरली
शाळा शिकतांना ताण-भूख हरली
शाळा शिकतांना ताण-भूख हरली

विठ्ठल नामाची शाळा भरली
विठ्ठल नामाची शाळा भरली
(शाळा शिकतांना ताण-भूख हरली)
(शाळा शिकतांना ताण-भूख हरली)

(विठ्ठल नामाची शाळा भरली)
(विठ्ठल नामाची शाळा भरली)

गुरू होई पांडुरंग
आम्हा शिकवी तुक्याचे अभंग
गुरू होई पांडुरंग
आम्हा शिकवी तुक्याचे अभंग

नाम गजरात होऊ दंग
नाम गजरात होऊ दंग
पोती पाण्यात कशी तरली?
पोती पाण्यात कशी तरली?

विठ्ठल नामाची शाळा भरली
विठ्ठल नामाची शाळा भरली
(शाळा शिकतांना ताण-भूख हरली)
(शाळा शिकतांना ताण-भूख हरली)

(विठ्ठल नामाची शाळा भरली)
(विठ्ठल नामाची शाळा भरली)

बाळ गोपाळ होऊ वारकरी
डोळे मिटून बघू पंढरी
बाळ गोपाळ होऊ वारकरी
डोळे मिटून बघू पंढरी

कधी घडल पंढरीची वारी?
कधी घडल पंढरीची वारी?
एक आशा मनात उरली
एक आशा मनात उरली

विठ्ठल नामाची शाळा भरली
विठ्ठल नामाची शाळा भरली
(शाळा शिकतांना ताण-भूख हरली)
(शाळा शिकतांना ताण-भूख हरली)

(विठ्ठल नामाची शाळा भरली)
(विठ्ठल नामाची शाळा भरली)

टाळ-चिपळ्या हाती घ्या रे
करू गजर नाचूया रे
टाळ-चिपळ्या हाती घ्या रे
करू गजर नाचूया रे

खेळ वारीचा बघती सारे
खेळ वारीचा बघती सारे
भक्ती पुढे ही शक्ती हरली
भक्ती पुढे ही शक्ती हरली

(विठ्ठल नामाची शाळा भरली)
(विठ्ठल नामाची शाळा भरली)
शाळा शिकतांना ताण-भूख हरली
शाळा शिकतांना ताण-भूख हरली

(विठ्ठल नामाची शाळा भरली) शाळा भरली
(विठ्ठल नामाची शाळा भरली) शाळा भरली
(विठ्ठल नामाची शाळा भरली) शाळा भरली

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *