Chandrabhagechya Tiri Lyrics

Chandrabhagechya Tiri Lyrics चंद्रभागेच्यातीरी, उभा मंदिरी, तो पहा विटेवरी दुमदुमली पंढरी, पांडुरंग हरि, तो पहा विटेवरी जगी प्रगटला तो जगजेठी, आला पुंडलिकाच्या भेटी पाहुन सेवा खरी, थांबला हरि, तो पहा विटेवरी नामदेव नामात रंगला, संत तुका किर्तनी दंगला टाळ घेऊन करी, चला वारकरी, तो पहा विटेवरी संत जनाई ओवी गाई, तशी सखू अन् बहिणाबाई रखुमाई… Continue reading Chandrabhagechya Tiri Lyrics

Vitthal Namachi Shala Bharli Lyrics

Vitthal Namachi Shala Bharli Lyrics विठ्ठल नामाची शाळा भरली विठ्ठल नामाची शाळा भरली शाळा शिकतांना ताण-भूख हरली शाळा शिकतांना ताण-भूख हरली विठ्ठल नामाची शाळा भरली विठ्ठल नामाची शाळा भरली (शाळा शिकतांना ताण-भूख हरली) (शाळा शिकतांना ताण-भूख हरली) (विठ्ठल नामाची शाळा भरली) (विठ्ठल नामाची शाळा भरली) गुरू होई पांडुरंग आम्हा शिकवी तुक्याचे अभंग गुरू होई पांडुरंग… Continue reading Vitthal Namachi Shala Bharli Lyrics

Jahle Bhajan Lyrics In Marathi

Jahle Bhajan Lyrics In Marathi जाहलें भजन आम्ही नामितों तव चरणा, नामितों तव चरणा || वारुनिया विघ्नें देवा रक्षावे दीना || धृ || दास तुझे आम्ही देवा तुजलाची ध्यातो, देवा तुजलाची ध्यातो || प्रेमें करूनियां देवा गुण तुझें गातों || १ || तरी न्यावी सिद्धी देवा हेची वासना, देवा हेची वासना || रक्षूनियां सर्वा धावि… Continue reading Jahle Bhajan Lyrics In Marathi