आवडीनें भावें हरिनाम – संत एकनाथ अभंगवाणी Lyrics in Marathi

आवडीनें भावें हरिनाम – संत एकनाथ अभंगवाणी Lyrics in Marathi

आवडीनें भावें हरिनाम घेसी ।
तुझी चिंता त्यासी सर्व आहे ॥१॥

नको खेद धरूं कोणत्या गोष्टीचा ।
पति तो लक्ष्मीचा जाणतसे ॥२॥

सकळ जीवांचा करितो सांभाळ ।
तुज मोकलील ऐसें नाहीं ॥३॥

जैसी स्थिति आहे तैशापरी राहें ।
कौतुक तूं पाहें संचिताचें ॥४॥

एका जनार्दनीं भोग प्रारब्धाचा ।
हरिकृपे त्याचा नाश आहे ॥५॥

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *