गोमू माहेरला जाते हो | Gomu Maherala Jate Ho Lyrics in Marathi

गोमू माहेरला जाते हो | Gomu Maherala Jate Ho Lyrics in Marathi

गोमू माहेरला जाते हो नाखवा
तिच्या घोवाला कोकण दाखवा

दावा कोकणची निळीनिळी खाडी
दोन्ही तीराला हिरवीहिरवी झाडी
भगवा अबोली फुलांचा ताटवा

कोकणची माणसं साधी भोळी
काळजात त्यांच्या भरली शहाळी
उंची माडांची जवळून मापवा

सोडून दे रे खोड्या सार्‍या
शिडात शिर रे अवखळ वार्‍या
झणी धरणीला गलबत टेकवा

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *