युगत मांडली Yugat Mandli Lyrics

युगत मांडली Yugat Mandli Lyrics

आरं दुश्मन आसु दे गनीम आसु दे
किती बी हुशार…
आसु दे कि
शिवरायांच्या बुद्धी युक्तीचा
लागना पार

गनिमाची ती मती गुंगली
सिद्दीची मग बुद्धी खुंटली
पन्हाळगडी ही गोष्ट रंगली
शिवरायांनी ‘युगत मांडली’

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *