विसरलास तू सहज मला Lyrics in Marathi

विसरलास तू सहज मला
विसरू कशी रे प्रिया तुला

तोडिलेस तू अपुले नाते
कधी न फिरकसी माझ्या येथे
तुझी आठवण करिता येते
कशी आडवू मी तिजला?

ती वेडी वेळ तिन्हीसांजेची
उरी शिरशिरी मनात भीती
लालस बोटे श्यामल हाती
धीट लाजरा प्रसंग पहिला

Leave a comment

Your email address will not be published.