bhav geet

मी माझें मोहित राहिलें Katyachya Anivar Vasali lyrics in Marathi Abhang

By  | 

मी माझें मोहित राहिलें Katyachya Anivar Vasali lyrics in Marathi Abhang

Katyachya Anivar Vasale Lyrics in Marathi

कांट्याच्या अणिवर वसलि तिन गांव
दोन ओसाड, एक वसेचि ना

वसेचि ना तेथें आले तीन कुंभार ।
दोन थोटे, एका घडीच ना

घडीच ना त्यानें घडलीं तीन मडकीं ।
दोन कच्चीं, एक भाजेचि ना

भाजेचि ना त्यांत रांधले तीन मूग ।
दोन हिरवे, एक शिजेचि ना

शिजेचि ना तेथें आले तीन पाहुणे ।
दोन रुसले, एक जेवीच ना

जेवीच ना त्याला दिल्ह्या तीन म्हशी ।
दोन वांझ्या, एक फळेचि ना

फळेचि ना तिला झाले तीन टोणगे ।
दोन मेले, एक जगेचि ना

जगेचि ना त्याचे आले तीन रुपये ।
दोन खोटे, एक चालेचि ना

चालेचि ना तेथें आले तीन पारखी ।
दोन आंधळे, एका दिसेचि ना

दिसेचि ना त्याला दिल्या तीन बुक्क्या ।
दोन हुकल्या, एक लागेचि ना

ज्ञानदेव म्हणे याचा तो अनुभव ।
सद्गुरूवांचोनि कळेचि ना

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *