O nakhwa Botin phirwal Ka song lyrics in Marathi

O nakhwa Botin phirwal Ka song lyrics in Marathi

ओ नाखवा बोटीनं फिरवाल का

 

ओ नाखवा बोटीनं फिरवाल का

हाय पाण्यामंदी न्हाय पाह्यला कधी

किल्ला जंजिरा दाखवाल का ?

ओ नाखवा बोटीनं फिरवाल का ?

 

नको मुंबई, नको पूना

आवं नको नको मला गोवा

किल्ला कुलाबा मला खंदेरी-हुंदेरी दावा

न्हावाशेवा खाडी, लेणी घारापुरी

शिवदर्शन घडवाल का ?

ओ नाखवा बोटीनं फिरवाल का ?

 

वर्सावा, खारदांडा

अर्नाळा किल्ला तो पाहू

नायगाव सातपाटी, डहाणूच्या खाडीनं जाऊ

लय दिसाची हाय, इच्छा मनाची बाय

माजी हौस पुरवाल का ?

ओ नाखवा बोटीनं फिरवाल का?

 

मी सोनी तुमची सोनी

मला प्रेमानं म्हणता हो राणी

डोळ्यानं पाहू द्या समुंदराचं ते पाणी

सांगा जाणार कवा, मला नेणार कवा

आता तारीख ठरवाल का ?

ओ नाखवा बोटीनं फिरवाल का ?

 

Leave a comment

Your email address will not be published.