Priya Aaj Majhi Nase Saath Dyaya / प्रिया आज माझी नसे साथ द्याया Lyrics in Marathi

प्रिया आज माझी नसे साथ द्याया
नको धुंद वारे, नको चांदण्या या

नको पारिजाता धरा भूषवू ही
पदांची तिच्या आज चाहूल नाही
प्रियेविण आरास जाईल वाया

फुले सान झेलू तरी भार होतो
पुढे वाट साधी तरी तोल जातो
कुणाला कळाव्या मनाच्या व्यथा या

न शांती जीवाला, ना प्राणास धीर
कसा आज कंठात येईल सूर
उरी वेदना मात्र जागेल गाया

आता आठवीता तशा चांदराती
उरे मौतिकावीण शिंपाच हाती
उशाला उभी ती जुनी स्वप्नमाया

Priya Aaj Majhi Nase Saath Dyaya Lyrics

Priya aj maajhi nase saath dyaaya
Nako dhund waare, nako chaandanya ya

Nako paarijaata dhara bhushawu hi
Padaanchi tichya aj chaahul naahi
Priyewin araas jaail waaya

Fule saan jhelu tari bhaar hoto
Pudhe waat saadhi tari tol jaato
Kunaala kalaawya manaachya wyatha ya

N shaanti jiwaala, na praanaas dhir
Kasa aj knthhaat yeil sur
Uri wedana maatr jaagel gaaya

Ata athhawita tasha chaandaraati
Ure mautikaawin shinpaach haati
Ushaala ubhi ti juni swapnamaaya

Leave a comment

Your email address will not be published.