Sasa To Sasa Ki Kapus Jasa / ससा तो ससा की कापूस जसा Lyrics in Marathi

ससा तो ससा की कापूस जसा
त्याने कासवाशी पैज लाविली
वेगेवेगे धावू नि डोंगरावर जाऊ
ही शर्यत रे अपुली

चुरुचुरु बोले तो तुरुतुरु चाले
नि कासवाने अंग हलविले
ससा जाई पुढे नि झाडामागे दडे
ते कासवाने हळू पाहियले
वाटेत थांबले ना, कोणाशी बोलले ना
चालले लुटूलुटू पाही ससा 

हिरवी हिरवी पाने नि पाखरांचे गाणे
हे पाहुनिया ससा हरखला
खाई गार चारा, घे फांदीचा निवारा
तो हळूहळू तेथे पेंगुळला
मिटले वेडे भोळे, गुंजेचे त्याचे डोळे
झाडाच्या सावलीत झोपे ससा

झाली सांज वेळ तो गेला किती काळ
नि शहारली गवताची पाती
ससा झाला जागा, तो उगा करी त्रागा
नि धाव घेई डोंगराच्या माथी
कासवा तेथे पाही, ओशाळा मनी होई
निजला तो संपला, सांगे ससा

#BalGeet

Sasa To Sasa Ki Kapus Jasa Lyrics

Sasa to sasa ki kaapus jasa
Tyaane kaasawaashi paij laawili
Wegewege dhaawu ni dongaraawar jaau
Hi sharyat re apuli

Churuchuru bole to turuturu chaale
Ni kaasawaane ang halawile
Sasa jaai pudhe ni jhaadaamaage dade
Te kaasawaane halu paahiyale
Waatet thaanbale na, konaashi bolale na
Chaalale lutulutu paahi sasa 

Hirawi hirawi paane ni paakharaanche gaane
He paahuniya sasa harakhala
Khaai gaar chaara, ghe faandicha niwaara
To haluhalu tethe pengulala
Mitale wede bhole, gunjeche tyaache dole
Jhaadaachya saawalit jhope sasa

Jhaali saanj wel to gela kiti kaal
Ni shahaarali gawataachi paati
Sasa jhaala jaaga, to uga kari traaga
Ni dhaaw ghei dongaraachya maathi
Kaasawa tethe paahi, oshaala mani hoi
Nijala to snpala, saange sasa

Unkown Person liked this

Leave a comment

Your email address will not be published.