Shrikanta Kamlakanta / श्रीकांता कमलाकांता Lyrics in Marathi

श्रीकांता कमलाकांता असं कसं झालं 
अस्सं कस्सं वेडं माझ्या कपाळी आलं 

वेड्याच्या बायकोने केले होते लाडू 
तिकडून आला वेडा त्याने निरखून पाहिले 
चेंडू चेंडू म्हणून त्याने खेळायला घेतले

वेड्याच्या बायकोने केल्या होत्या शेवया
तिकडून आला वेडा त्याने निरखून पाहिल्या
आळ्या आळ्या म्हणून त्याने टाकून दिल्या

वेड्याच्या बायकोने केल्या होत्या करंज्या
तिकडून आला वेडा त्याने निरखून पहिल्या
होडी होडी म्हणून त्याने पाण्यात सोडिल्या

वेड्याच्या बायकोने केल्या होत्या चकली
तिकडून आला वेडा त्याने निरखून पहिली
चक्र चक्र म्हणून त्याने पाण्यात सोडली 

वेड्याच्या बायकोने केले होते श्रीखंड
तिकडून आला वेडा त्याने निरखून पाहिले 
गंध गंध म्हणून त्याने अंगाला फासले

वेड्याची बायको झोपली होतो पलंगावर
तिकडून आला वेडा त्याने निरखून पाहिले 
मेली मेली म्हणून त्याने जाळून टाकिले

#BhondlaSong #HadgaSong

Shrikanta Kamlakanta Lyrics

Shrikaanta kamalaakaanta asn kasn jhaaln 
Assn kassn wedn maajhya kapaali aln 

Wedyaachya baayakone kele hote laadu 
Tikadun ala weda tyaane nirakhun paahile 
Chendu chendu mhanun tyaane khelaayala ghetale

Wedyaachya baayakone kelya hotya shewaya
Tikadun ala weda tyaane nirakhun paahilya
Alya alya mhanun tyaane taakun dilya

Wedyaachya baayakone kelya hotya karnjya
Tikadun ala weda tyaane nirakhun pahilya
Hodi hodi mhanun tyaane paanyaat sodilya

Wedyaachya baayakone kelya hotya chakali
Tikadun ala weda tyaane nirakhun pahili
Chakr chakr mhanun tyaane paanyaat sodali 

Wedyaachya baayakone kele hote shrikhnd
Tikadun ala weda tyaane nirakhun paahile 
Gndh gndh mhanun tyaane angaala faasale

Wedyaachi baayako jhopali hoto palngaawar
Tikadun ala weda tyaane nirakhun paahile 
Meli meli mhanun tyaane jaalun taakile


 

Leave a comment

Your email address will not be published.