उगवली शुक्राची चांदणी Ugavali Shukrachi Chandani lyrics in Marathi

उगवली शुक्राची चांदणी Ugavali Shukrachi Chandani lyrics in Marathi Ugavali Shukrachi Chandani lyrics in Marathi अडवू नका मज सोडा आता, पुरं झालं ना धनी उगवली शुक्राची चांदणी *हिचं ऐका पाव्हणं, काय हे वागणं शोभतंय्‌ व्हय्‌ तुम्हाला ? हिचा हात धरून, गालामध्ये हसणं शोभतंय्‌ का तुम्हाला ? जरा लाज धरा हो येता-जाता पाहिल्‌ ना हो कुणी*… Continue reading उगवली शुक्राची चांदणी Ugavali Shukrachi Chandani lyrics in Marathi