कशाला काशी जातो कशाला पंढरी जातो लिरिक्स – Kashala kashi Jato Kashala Pandhari Jato Lyrics

कशाला काशी जातो कशाला पंढरी जातो लिरिक्स – Kashala kashi Jato Kashala Pandhari Jato Lyrics

कशाला काशी जातो रे बाबा !
कशाला पंढरी जातो ! ।।धृ0।।

संत सांगती ते ऐकत नाही,
इंद्रियाचे ऐकतो ।
कीर्तनी मान डोलवितो परी,
कोंबडी,बकरी खातो !।१।

वडील जनाचे श्राध्द कराया,
गंगे मध्ये पिंड देतो ।
खोटा व्यापार जरा ना सोडी,
देव कसा पावतो ।।२।।

खांदी पताका,तुळसी गुळ्यामधे,
घडी-घडी टाळ वाजवतो ।
गरीब-जनांची दया ना चित्ती,
दानासी हात आवरतो ! ।।३।।

झालेले मागे पाप धुवाया,
गंगेत धावुनी न्हातो ।
तुकड्या म्हणे,सत्य-आचरण वाचोनी,
कोणीच ना मुक्त होतो ।।४।।

Leave a comment

Your email address will not be published.